Reeshof Cultuurt

Vanaf 2012 heeft de gemeente Tilburg jaarlijks (voor een periode van 3 jaar) een subsidie van ruim 50.000 euro toegekend aan de Wijkraad Reeshof, voor het bevorderen van lokale cultuurparticipatie in de wijk de Reeshof. 

Voor de behandeling, toewijzing en afwerking van de subsidie voor culturele activiteiten en evenementen heeft de Wijkraad Reeshof de commissie Reeshof Cultuurt (als onderdeel van de Wijkraad) gevormd. De commissie Reeshof Cultuurt bestaat uit 4 leden.  

Kijk voor meer informatie en het subsidie aanvraagformulier op de website van Reeshof Cultuurt!