Verkiezingsdebat

12 maart 2018: Verkiezingsdebat 2018 - 2022

Het 3e verkiezingsdebat georganiseerd door Wijkraad Reeshof in Wijkcentrum Heyhoef. 

Op woensdag 21 maart 2018 mocht er weer gestemd worden voor de gemeenteraad van Tilburg. Op maandag 12 maart organiseerden Wijkraad Reeshof en ContourdeTwern het Reeshof Verkiezingsdebat. Een bijzonder debat, want van elke politieke partij was de kandidaat uitgenodigd die woonachtig in de Reeshof is. Want wie weet het beste wat er in de periode 2018-2022 in de Reeshof moet gebeuren? De bewoners en de raadsleden die woonachtig in de Reeshof zijn. De  gespreksleider van deze avond was Richard Engelfriet en het aantal bezoekers lag rond de 200 personen. 

Deelnemers (uit Reeshof) aan het Reeshof Verkiezingsdebat:

 • D66: Stefanie Vatta (tot haar 18 jaar in Reeshof gewoond) 
 • SP: Henri Mandemaker
 • Lijst Smolders: Peter van den Hoven
 • VVD: Oscar Dusschooten
 • CDA: Joost van Puijenbroek
 • PvdA: Rita Barto
 • GroenLinks: Paulus Oerlemans (10 jaar in Reeshof gewoond) 
 • VoorTilburg: Jan van Dongen
 • Verenigde Seniorenpartij: geen kandidaten in Reeshof
 • OPA: Jan van Beurden
 • 50Plus: Henk van Tilborg
 • Links Offensief: Rene Spieringhs
 • BIT: Hans Sweep
 • Lokaal Tilburg: Karin Galle

13 maart 2014: Verkiezingsdebat 2014 - 2018. 

Donderdag 13 maart 2014 vond het 2e Reeshof Verkiezingsdebat plaats. Wederom in de aula van het Beatrix College aan de Ketelhavenstraat. 

xx maart 2010: Verkiezingsdebat 2010 - 2014.