Verrijk je Wijk

 Jij weet als geen ander waaraan jouw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. En ook de mensen in je buurt hebben daar ideeën over. Met Verrijk je Wijk! kun je hier samen actief aan meewerken. Met dit project financiert Wijkraad Reeshof ideeën van inwoners om hun leefomgeving gezelliger, socialer of veiliger te maken.

De gemeente Tilburg stelt aan alle wijk- en dorpsraden met Verrijk je Wijk 1,- euro  per inwoner beschikbaar. Zij mogen het geld besteden aan initiatieven van wijkbewoners om hun omgeving leefbaar te maken: bijvoorbeeld met een straatbarbecue, een multiculturele kookavond, een straatspeeldag, etc.

Als bewoner weet je zelf als geen ander waaraan jouw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. En ook de mensen in jouw buurt hebben daar ideeën over. Met Verrijk je Wijk! kun je hier samen actief aan meewerken. Met dit project financiert de gemeente ideeën van inwoners om hun leefomgeving gezelliger, socialer of veiliger te maken. De aanvraag dient ingediend te worden met onderstaand formulier, waarna de wijkraad beslist of de aanvraag voldoet aan de criteria. Van de wijkraad ontvang je binnen 5 weken na het indienen van je subsidieaanvraag een reactie.

Heb je een goed idee om je wijk te verrijken, stuur dan je aanvraag in.