Zandpoort

Maquette Zandpoort

22-10-2016: Afstemming locatie door bewoners

Voor de verbreding van het kanaal zijn er in 2014 langs een afstand van enkele kilometers aan beide zijden honderden oude bomen en struiken verwijderd. Voor veel bewoners die dagelijks in dit gebied wandelen of fietsen was dit een grote inbreuk op de beleving van een mooi stukje historische natuur. Eén van de omwonenden kwam hierdoor op het idee om een kunstwerk te laten ontwerpen dat qua materiaal en positie de gedachtenis aan dit mooie stukje Tilburg levend zouden houden. 

Om het geheel een breed draagvlak te geven zijn verschillende betrokkenen voor dit project opgetrommeld om hieraan een bijdrage te leveren. Deze betrokkenen hebben gezamenlijk criteria opgesteld waar het kunstwerk aan zou moeten voldoen: verbinden, plek om te ontmoeten, groots, hergebruik van het hout en een kunstwerk als de ‘poort’ van Tilburg. 

Samen met een professional is er gezocht naar verschillende kunstenaars die hierin iets zouden kunnen betekenen. Met de groep bewoners zijn de referenties van de kunstenaars bekeken en is er een top 3 samengesteld. En deze 3 kunstenaars zullen zich binnenkort voorstellen aan de bewoners, waarna de volgende stappen worden gezet.

Kunstwerk A: BOOM van Jeroen Bisscheroux  

Kunstwerk B: Zandpoort van Geert van de Camp

Begin 2017 hebben drie kunstenaars een inspirerende presentatie van hun eerste ontwerpen verzorgd. Aangezien 1 van deze presentaties niet aan de opdracht voldeed, worden tijdens de geplande tentoonstelling in de bibliotheek Heyhoef de projecten van de twee overgebleven kunstenaars gepresenteerd. Kunstwerk A is door Jeroen Bisscheroux ontworpen en bestaat uit reuzenletters BOOM langs het fietspad bij de ‘draaikom’ waar men elkaar kan ontmoeten. Kunstwerk B is van Geert van de Camp en zou gedeeltelijk geplaatst worden in de ‘draaikom’ en krijgt vooralsnog de naam Zandpoort en heeft een vergelijkend model als de containerterminal aan de overkant van het kanaal, maar ook als een Chinees theehuis. Ook hier staat ontmoeten centraal en wordt dit bevorderd door houten banken. De tentoonstelling werd  20 mei 2017 officieel geopend door wethouder Marcelle Hendrickx waarna alle bewoners uit de Reeshof uit zijn genodigd om te komen stemmen.  

20-05-2017: Marcelle Hendrickx opent de tentoonstelling

Aangezien de kanaalzone rondom de sluis de komende jaren behoorlijk aan verandering onderhevig is, staat een kunstwerk in dit gebied niet alleen. Het complete gebied zou ingericht moeten worden volgens een plan dat past bij de wensen van de bewoners. Zo zou over enkele jaren de “Reeshof Boulevard” gereed moeten zijn met brede wandel- en fietspaden waar men kan sporten en ontmoeten, met horecavoorzieningen en voldoende educatie. Een jachthaven zou hier zelfs op zijn plaats zijn. Waarom niet? Tijdens de tentoonstelling werden hier al leuke voorbeelden voor gegeven.