Voorzitter en secretaris gezocht

7 juli 2019

De wijkraad heeft momenteel 10 leden waarvan 3 leden het dagelijks bestuur vormen. Dit zijn de functies van penningmeester, secretaris en voorzitter. 

Momenteel zijn de functie van secretaris en voorzitter vacant. Woon jij in de Reeshof en heb je interesse? Met onmiddellijke ingang zoeken wij een secretaris en met ingang van 1 januari 2020 zoeken we een nieuwe voorzitter. 

Secretaris

Wat zijn de taken van de secretaris:

 • het bijwonen van vergaderingen
 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de tweewekelijkse vergadering
 • beheert Dropbox-account voor de leden
 • vult Dropbox-account per vergadering met de vergaderstukken
 • notuleert vergaderingen
 • nodigt bezoekers uit voor de vergadering
 • reserveert vergaderruimte
 • behandelt in- en uitgaande post
 • verzorgt de jaaragenda voor de vergaderingen
 • stelt met voorzitter en penningmeester het jaarverslag op
 • overige administratieve werkzaamheden

Gewenste competenties van een secretaris:

 • accuraat en zorgvuldig in communicatie
 • planmatig en efficient
 • digitaal bekend met Dropbox en Office

Voorzitter

Wat zijn de taken van de voorzitter:

 • het bijwonen van vergaderingen
 • draagt de secretaris onderwerpen aan voor de vergadering
 • heeft veelvuldig contact met penningmeester betreft betalingen
 • heeft veelvuldig contact met het dagelijks bestuur
 • stelt jaarlijks i.s.m. de penningmeester het financieel jaarverslag op
 • heeft contact met de omgevingsmanager(s) en wijkregisseur(s) van de gemeente
 • verzorgt de contacten met de werkgroepen cultuur, sociaal en woonomgeving
 • vraagt jaarlijks de diverse subsidies aan
 • is het eerste aanspreekpunt met de pers

Gewenste competenties van een voorzitter: 

 • ervaring in het voorzitten van vergaderingen
 • heeft organisatievermogen
 • voelt zich verantwoordelijk voor genomen besluiten
 • stimuleert, enthousiasmeert en motiveert leden
 • heeft communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • kan goed luisteren, samenvatten en doorvragen
 • heeft overtuigingskracht
 • is gevoelig en integer

Wil je meer weten of wil je je al aanmelden voor een van de twee functies? Vul het contactformulier in en onze secretaris neemt contact met je op.

Weet je misschien iemand in jouw omgeving? Stuur hem of haar dit berichtje door.