Zilveren legpenning

13 januari 2020

Bij zijn afscheid als voorzitter van wijkraad Reeshof ontving Erik Groels (52) dinsdag 17 december jl. de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg uit handen van locoburgemeester Oscar Dusschooten. Erik verhuist naar de Piushaven.

Groels maakt sinds 2005 deel uit van de wijkraad Reeshof. Daarmee is hij binnen het bestuur het langstzittende bestuurslid. Sinds 2007 is hij voorzitter van de wijkraad en sinds 2012 bestuurslid van de commissie Reeshof Cultuurt. Hij heeft zich als voorzitter van de wijkraad met intensief betrokken wijkbewoners, namens vele andere Reeshofbewoners jarenlang sterk gemaakt voor de meest uiteenlopende onderwerpen. 

Veiligheid en cultuur

Hij heeft volgens de gemeente vaak een positief verschil gemaakt, zoals in de aanpak van zaken als verkeersveiligheid, het creëren van een podium voor cultuur en de komst van evenementen in het Reeshofpark. Recent is de verlaging van het waterpeil van het Wilhelminakanaal met de ''bezorgde bewoners" samen met Groels tegengehouden door jarenlange, stevige contacten met omwonenden, gemeente, provincie en het ministerie.Hij heeft daarbij een bemiddelende rol gespeeld tussen direct omwonenden, andere wijkbewoners, evenementenorganisaties en gemeente. 

Kinderboerderij, muzeconcerten en kanaal

Ook heeft Groels zich jarenlang onophoudelijk bezig gehouden met het realiseren van de kinderboerderij in de wijk. Daarnaast heeft hij eraan bijgedragen, dat door zijn inzet in 2012 in het Reeshofpark Palm Parkies (tegenwoordig de Muzenconcerten) een steeds terugkerend succes zijn gebleken en zo bestaansrecht verwierven. 

De zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg

Agenda

Er zijn geen evenementen in de nabije toekomst gevonden.