Hilde van Heusen

Sinds 01-04-2021 bestuurslid Wijkraad Reeshof.

Het is alweer zo'n tweeëntwintig jaar geleden dat wij in de Reeshof zijn komen wonen.

Waar we eerder onze twijfels hadden of de Reeshof de plek was waar we oud zouden worden, zijn we er nu van overtuigd dat je niet beter kunt wonen.

De  Reeshof voelt voor ons als een dorp echter met de voordelen van een stad. Waar alle denkbare voorzieningen dicht aan huis zijn geborgd. Denk hierbij aan educatie, sportfaciliteiten, zorg, veiligheid als ook een ruim en divers aanbod aan winkels.

Ook op cultureel gebied voorziet zij in ruime mate voor zowel jong als oud.

De wijkraad zie ik als belangrijk gesprekspartner voor bewoners, gemeente(lijke instanties) en andere ketenpartners om deze leefbaarheid, het welzijn als ook de veiligheid van de Reeshof te behouden en bewaken.

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat iedereen zich binnen de Reeshof welkom voelt. Zowel degene met een stem als ook diegene wiens geluid wellicht niet zo op de voorgrond treedt. De laatste is voor mij dé reden geweest om mij te verwerven voor de wijkraad.

Samen met mijn mede bestuursleden ben ik de overtuiging dat we door goed samenspel een leefklimaat behouden waar eenieder zich prettig en veilig voelt.

WIJKRAAD REESHOF - SAMEN STERK!