Ineke Toten

Secretaris

Wat betekent je woonomgeving voor je? Is het de plek waar je huis staat óf de plek waar je woont, waar je leeft?  

Wonen betekent voor mij meer dan ’s ochtends de deur achter je dichttrekken om te gaan werken en ’s avonds de deur achter je dichttrekken om de wereld buiten te sluiten. Wonen betekent voor mij betrokkenheid bij, bijdragen aan en deel uitmaken van de wijk waar ik woon.  

Een van de manieren waarop ik daar invulling aan geef is door actief lid te zijn van de wijkraad. Meedenken, -praten en beslissen over zaken die de Reeshof tot een prettige, goede plek maken om te wonen, leven en werken.  

Als secretaris van de wijkraad houd ik me bezig met de voorbereiding van de vergaderingen, uitwerken notulen, verrijk-je-wijkadministratie, post etc. etc.  

Dus, mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over zaken die te maken hebben met de wijkraad aarzel dan niet en stuur me een mailtje middels het contactformulier.

Met z’n allen maken we de Reeshof tot een nog betere woonomgeving.

Agenda