Infobijeenkomst kanaal

30 januari 2018 19:00 tot 21:00

Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1, Tilburg

Op dinsdagavond 30 januari organiseren Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg op Wijkcentrum Heyhoef een informatiemarkt voor betrokken bewoners in de Reeshof. Daarin geven zij een toelichting op de keuze voor de herbouw van sluis II als structurele oplossing, de gevolgen voor de planning van het project en de aanvullende bodemonderzoeken die hebben plaatsgevonden. 

Op basis van de onderzoeken en het raadplegen van externe deskundigen, de betrokken geohydroloog (woonachtig in de Reeshof) en consultatie van andere betrokken partijen, hebben het Rijk, de provincie en de gemeente samen vastgesteld dat voor herbouw van Sluis II voor de korte en lange termijn het meeste draagvlak bestaat. Met de herbouw van Sluis II is een grote verlaging van het waterpeil in het Wilhelminakanaal niet nodig. Daardoor zijn de effecten op de grondwaterstand in de omgeving te verwaarlozen.  

Loop binnen voor informatie vanaf 19.00 uur. De avond duurt tot 21.00 uur. Houd onze Facebookpagina in de gaten. De officiële uitnodigingen volgen haf januari.

Wijkraad Reeshof heeft het afgelopen jaar intensief contact gehad met een groep bezorgde burgers. Door gezamenlijk onze bezorgdheid uit te spreken zijn we hierdoor vaak gesprekspartner geweest van de gemeente en betreffende wethouder. In oktober heeft wijkraad officieel haar bezwaar geuit aan het Rijk, de Provinciale Staten en de gemeente Tilburg. Hierna is het balletje gaan rollen en heeft de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, minister van Nieuwenhuizen, haar besluit genomen. Doordat dit besluit overeenkomt met het eerder besluit van de Provinciale Staten en de gemeente Tilburg is het besluit definitief geworden: 

Herbouw van sluis II. 

Wat was er ook al weer mis met het kanaal? Lees het Brabants Dagblad