Wat doet Wijkraad Reeshof?

Wijkraad Reeshof is een stichting die bestaat uit 9 vrijwilligers, die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners in de Reeshof en de leefbaarheid in dit stadsdeel. Zij streven ernaar, dat mensen zich in de Reeshof naar tevredenheid kunnen ontplooien. 

Dit gebeurt door een goede samenwerking met andere vrijwilligers en groeperingen die in de Reeshof actief zijn. Dit kan zowel op straatniveau, maar ook op gespecialiseerde terreinen (bijvoorbeeld zonne-energie, onderwijs, stadsverwarming, kinderboerderij, ContourDeTwern, duurzaamheid, business in de Reeshof, sport, etc.). In samenwerking met professionals wil de wijkraad bouwen aan een goede sociale infrastructuur.

Daarnaast benadert de wijkraad op een constructieve wijze de gemeentelijke overheid en de politieke partijen met adviezen en opbouwende kritiek over bevredigende situaties en onbevredigde situaties of nieuwe plannen in stadsdeel Reeshof. 

Reeshof Cultuurt

Voor de behandeling, toewijzing en afwerking van de subsidie voor culturele activiteiten en evenementen heeft de Wijkraad Reeshof in 2012 de commissie Reeshof Cultuurt (als onderdeel van de Wijkraad) gevormd. De commissie Reeshof Cultuurt bestaat uit leden woonachtig in de Reeshof. De leden hebben allen affiniteit met cultuur. 

Kijk voor meer informatie en het subsidie aanvraagformulier op de website van Reeshof Cultuurt.