Colofon

Deze website is tot stand gekomen in opdracht van Wijkraad Reeshof.

Delen en kopiëren

Internet maakt het makkelijk om andermans werk te gebruiken, te kopiëren, te delen, te remixen en te bewerken. Op deze site gaan we zorgvuldig met berichten en afbeeldingen om. 

Pagina's op de site van Wijkraad Reeshof mogen gedeeld worden zonder daar specifiek toestemming voor te vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Logo's van Wijkraad Reeshof mogen vrij gebruikt worden door pers en organisatoren van activiteiten.