27 januari 2023

Ook de wijkraad maakt zich zorgen om de betaalbare toekomst van het warmtenet in de Reeshof. Zeker na het bericht van Ennatuurlijk dat de leverancier van de warmte RWE het contract voor levering heeft opgezegd per 2027. Als gevolg hiervan heeft de wijkraad een brief gestuurd aan het college van Tilburg. Dit om ervoor te zorgen dat we in de Reeshof in de toekomst niet in de kou komen te zitten.

Daarbij hebben wij gevraagd om een informatiebijeenkomst waarbij de gemeente en Ennatuurlijk uitleg komen geven over de toekomst.

Naar aanleiding van het besluit van RWE en het bericht van Ennatuurlijk heeft het college de gemeenteraad ingelicht met de volgende brief: Raadsbrief

Op maandag 16 januari is er een informatiebijeenkomst geweest in de gemeenteraad over het onderwerp. Deze is terug te kijken onder agendapunt 6 in de raadszaal via deze link: https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/1066579/Informatie-debat%2016-01-2023 

Tijdens de informatiebijeenkomst heeft het college een toelichting gegeven op de studie naar de toekomstscenario's zoals deze op dit moment door TNO/Greenvis worden onderzocht. De resultaten van dit onderzoek verwacht het college in maart.

Tijdens de informatiebijeenkomst is door de wethouder aan de gemeenteraad aangegeven dat hij graag, na afronding van dit onderzoek én met een compleet verhaal, alle betrokken partijen informeert. Wat betekent dat er op dat moment een informatiebijeenkomst zal worden georganiseerd voor de inwoners van de Reeshof.

Wij blijven dit volgen en houden de wethouder aan zijn toezegging over de informatiebijeenkomst.