Subsidie aanvragen

Voor het organiseren kun je naast betrokken bewoners vaak een financieel steuntje gebruiken. Wijkraad Reeshof kan je daarmee helpen.

  • Via Verrijk je Wijk
    De subsidie Verrijk je Wijk is een gemeentelijke subsidie en wordt verdeeld door de wijk- en dorpsraden.