Bedankt!

Door Erik Groels

2019 - december

Onder de wijkraad is de commissie sociaal actief voor de Reeshof. In onze vorige vergadering hadden we overleg met de “aanvoerder” van deze commissie en vol overtuiging begon zij haar betoog met: “Ik ben trots op de Reeshof.” En deze woorden waren zo prettig om te horen. Vrijwilligers die actief in hun woonomgeving zijn, moeten ook trots zijn, moeten dit uitdragen en overbrengen. En dit gebeurt dus ook. Rita, bedankt! 

De bewonersgroep die zich fanatiek inzet voor het behoud van het waterpeil van het kanaal, is al 4 jaar gezamenlijk met de wijkraad actief om op te komen voor de waarde van hun woningen. Vanwege het wegvallen van sluis II zou de grond uitdrogen en inklinken, waardoor de grond begint in te zakken en er scheuren ontstaan in de woningen. Twee jaar geleden heeft deze bewonersgroep i.s.m. de wijkraad en de gemeente het voor elkaar gekregen dat sluis II vervangen gaat worden. Momenteel zijn we trouwens in spannende afwachting of het streefwaterpeil gelijk blijft of niet. Om de raad te helpen bij hun besluit, hebben we ze vorige maand een opsomming gegeven van 10 relevante aandachtspunten. Bezorgde bewoners, bedankt! 

Vanaf 2012 opereert de commissie Reeshof Cultuurt zeer succesvol onder de wijkraad. De jaarlijkse subsidie voor culturele activiteiten wordt optimaal gebruikt voor mooie evenementen en 2020 zal zelfs het jaar worden van meer nieuwe evenementen en een huisvestingsplan waarbij intensieve samenwerking voorop staat. Gelukkig blijf ik, ondanks mijn vertrek uit de Reeshof, lid van Reeshof Cultuurt. Peter, Harry, Ruud, Peer, Klaartje en Meeske, bedankt! 

Wijkraad Reeshof, opgericht in 1983 en waar ikzelf vanaf 2005 actief ben, zet zich in voor alle wijken in stadsdeel Reeshof op het gebied van voorzieningen, veiligheid, welzijn en sociaal-maatschappelijke aspecten. Komend jaar zal er vernieuwing plaats vinden vanwege het vertrek van enkele leden, de komst van nieuwe leden en de komst en inbreng van de nieuwe voorzitter. Ik wens de wijkraad 2.0 veel succes! Debby, Hans, Rogier, Jurgen, Marjolein, Niels, Jasper, Marcel en Karin, bedankt! 

Daarnaast heb ik persoonlijk veel contact gehad met de gemeente, ContourdeTwern, de pers en scholen, verenigingen, bedrijven en vrijwilligers uit de Reeshof. Deze ga ik allemaal missen. Allen, bedankt!