Woonomgeving

Bewonersgroep Woonomgeving

In 2017 maakt de wijkraad kennis met een groep bezorgde bewoners over de eventuele verlaging van de waterstand van het Wilhelminakanaal ter hoogte van de Reeshof. Na hun behaalde succes wordt eind 2018 de Bewonersgroep Woonomgeving samengesteld. 

Het volgende langlopende project is de aanleiding geweest van de oprichting van de bewonersgroep: