12 november 2022

Na vijf succesvolle jaren een actie met kerstverlichting georganiseerd te hebben, vonden we het tijd een wat andere koers in te slaan.

Heel in het kort: Dit jaar geen kerstverlichtingsactie. 

De actualiteit is voor iedereen helder. Inflatie en stijgende (energie)prijzen. En dan hebben we de stadsverwarming nog.

In dat licht vonden we het niet passend om energie te steken in een actie voor extra kerstverlichting. 

Het is ook niet mogelijk om kerstverlichting aan te vragen via een reguliere verrijk je wijk aanvraag. 

Wat nu?

Als Wijkraad merken we dat een aantal medebewoners van de Reeshof het lastig krijgen. We kijken hoe we deze bewoners op een andere wijze een klein lichtpuntje kunnen geven in de donkere dagen.