Verrijk je Wijk

Heeft u een idee voor de buurt, dan kunt u daar een financiële bijdrage voor krijgen. U als bewoner weet zelf als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. En ook uw buren, de mensen in uw straat of uw dorpsgenoten hebben daar ideeën over. Met Verrijk je Wijk! kunt u hier samen actief aan meewerken.

Er zijn wel een aantal algemene spelregels:

  • De aanvrager woont in de Reeshof
  • De activiteit vindt plaats in de Reeshof / of de aanschaf gaat in de Reeshof gebruikt worden
  • De activiteit moet bijdragen aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk
  • We vergoeden geen alcoholische dranken
  • Als het een ''commerciële'' aanvraag (activiteit waar bijvoorbeeld drank en etenswaren worden verkocht) is, dienen er meerdere inkomsten te zijn
  • Er kunnen voor specifieke acties aanvullende spelregels zijn

>> Er is geen kerstverlichtingsactie actief <<

Graag aanvragen via het formulier.
Aanvragen op een andere manier vertragen de verwerking alleen maar. Is niet handig ;).