Verrijk je Wijk

De subsidie Verrijk je Wijk is een gemeentelijke subsidie en wordt verdeeld door de wijk- en dorpsraden.

De bewoners weten als geen ander waaraan hun buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Met Verrijk je Wijk financiert Wijkraad Reeshof ideeën van inwoners om hun leefomgeving gezelliger, socialer of veiliger te maken.

De gemeente Tilburg stelt aan alle wijk- en dorpsraden met Verrijk je Wijk 1,- euro per inwoner beschikbaar. Zij mogen het geld besteden aan initiatieven van wijkbewoners om hun omgeving leefbaar te maken: bijvoorbeeld met een straatbarbecue, een multiculturele kookavond, een straatspeeldag, etc.

Als bewoner weet je zelf als geen ander waaraan jouw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. En ook de mensen in jouw buurt hebben daar ideeën over. Met Verrijk je Wijk! kun je hier samen actief aan meewerken. Met dit project financiert de gemeente ideeën van inwoners om hun leefomgeving gezelliger, socialer of veiliger te maken. De aanvraag dient ingediend te worden met onderstaand formulier, waarna de wijkraad beslist of de aanvraag voldoet aan de criteria. Van de wijkraad ontvang je binnen 5 weken na het indienen van je subsidieaanvraag een reactie.

Heb je een goed idee om je wijk te verrijken, stuur dan je aanvraag in.

Een aanvraag dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Aanvrager dient uit de Reeshof te komen;
  • De activiteit dient plaats te vinden in de Reeshof / of de aanschaf dient in de Reeshof gebruikt te worden;
  • De vergoeding mag niet bestaan uit drank- en/of etenswaren;
  • Indien het een ''commerciële'' aanvraag (activiteit waar bijvoorbeeld drank en etenswaren worden verkocht) is, dienen er meerdere inkomsten te zijn. 

Het formulier kun je invullen op de site van Verrijk je Wijk. Let op: Kies de juiste wijk en vul alle velden. Je ontvangt na het compleet invullen een bevestiging per e-mail. 

De reactie (afwijzing of toekenning) ontvang je binnen 5 weken van de wijkraad. 

Agenda