Thema's

Wijkraad Reeshof draagt de volgende thema's uit:

Groen & Duurzaam

Een aantal dingen om tot een plezierige woonomgeving te komen kunt u als bewoner zelf relatief eenvoudig een steentje aan bijdragen.

We geven u een aantal leuke suggesties.

Organisaties

Wijkraad Reeshof heeft structureel een goede relatie met de volgende organisaties: 

Verkiezingsdebat

In een verkiezingsjaar geven we de politiek de gelegenheid om de hete hangijzers voor de wijk te komen toelichten. En zo de dialoog met de Reeshof bewoners aan te gaan. In 2022 gaan we dat voor de vierde keer weer een verkiezingsdebat organiseren.

De uitnodigingen aan de diverse politieke partijen zijn al verstuurd.