29 augustus 2022

Start maandag 5 september tot eind december 2022

Er gaat onderhoud aan de Dongewijkdreef gepleegd worden. Aangezien dat één van de hoofdwegen is binnen de Reeshof zal dit tot enige overlast kunnen leiden.

5 fasen

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken zal het werk in vijf fasen opgedeeld worden. Op onderstaande afbeelding zijn deze geplande fasen in beeld gebracht. De bijgevoegde bewonersbrief geeft wat extra informatie.

Bewonersbrief Gemeente Tilburg