Wat doet Wijkraad Reeshof?

Wijkraad Reeshof is een stichting die bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners in de Reeshof en de leefbaarheid in dit stadsdeel. Zij streven ernaar, dat mensen zich in de Reeshof naar tevredenheid kunnen ontplooien. 

Dit gebeurt door een goede samenwerking met andere vrijwilligers en groeperingen die in de Reeshof actief zijn. Dit kan zowel op straatniveau, maar ook op gespecialiseerde terreinen. In samenwerking met professionals wil de wijkraad bouwen aan een goede sociale infrastructuur.

Daarnaast benadert de wijkraad op een constructieve wijze de gemeentelijke overheid en de politieke partijen met adviezen en opbouwende kritiek over bevredigende situaties en onbevredigde situaties of nieuwe plannen in de Reeshof. 

Onder de wijkraad hangen diverse commissies met een eigen thema. Deze commissies zijn opgericht door de wijkraad en dragen zij de commissies op om bepaalde taken te volbrengen.