31 augustus 2015

Onze brandbrief van 25 augustus 2014 aan de gemeente:

"Wijkraad Reeshof wilt aangeven dat de  combinatie scholieren en werkverkeer momenteel zéér gevaarlijke situaties oplevert in de wijk Koolhoven. Vandaar deze BRANDBRIEF en een uitgebreide uitleg betreft de gevaarlijke situatie.

De wijk Koolhoven in Reeshof kampt al vanaf het eerste begin (medio 2007) met een ontsluiting die in vele ogen ver onder de maat is. Koolhoven is de jongste wijk van dit stadsdeel en gelegen ten zuiden van de spoorlijn Tilburg-Breda. Een wijk met ca. 4.000 inwoners, 1.300 huishoudens en 1.600 auto’s. Deze wijk telt één luttele uitgang: de Koolhovenlaan die in westelijke richting aansluit op de Burgemeester Letschertweg. Een ongelukkig gelegen ontsluiting voor bewoners van Koolhoven die bijvoorbeeld voor hun dagelijkse boodschappen afhankelijk zijn van winkelcentra elders in Reeshof en dus behoorlijk moeten omrijden. Nog maar niet te spreken over alle verkeersbewegingen van en naar de scholen en werklocaties en de bijbehorende gepaarde onnodige milieubelasting.

De ontsluiting heeft in het verleden al voor verschillende ongemakken gezorgd zoals bij sneeuwval waardoor in de vroege ochtend de wijk niet uit te komen is. Maar ook nu, doordat het bouwverkeer voor de naastgelegen wijk Koolhoven Buiten door de Koolhovenlaan moet rijden. Dit door het uitblijven van een toegangsweg vanaf de rotonde Reeshofweg-Witbrantlaan West. Een doorn in het oog van vele bewoners én Wijkraad Reeshof. Het gevaar wordt nog eens verstrekt door het vele zware vrachtverkeer rondom de Basisschool Koolhoven op het einde van de Koolhovenlaan (huisnummer 1A). 

De gemeente heeft enige tijd geleden het fietspad tussen de Vlagtweddestraat en Bredaseweg aangepast waardoor het mogelijk is dat hulpdiensten ook via een calamiteiten pad de wijk Koolhoven kunnen bereiken, anders dan door de Koolhovenlaan. Omdat de Bredaseweg (fase 2) momenteel gewijzigd wordt, is dit pad afgesloten. Dit is inmiddels sinds 2 maanden. Wat concreet inhoudt dat er momenteel één toegang én in-/uitgang is van Koolhoven. Dit in samenhang met het bouwverkeer welke over de Koohovenlaan móet rijden om de bouwplaatsen van Koohoven Buiten te bereiken, zag de Wijkraad voor de zomervakantie een situatie ontstaan die niet wenselijk is, lees: GEVAARLIJK is.  

Wij verzoeken u vriendelijk kennis te nemen van deze onveilige situatie, ongemakken en frustraties van de bewoners van de wijk Koolhoven en verlangen serieuze actie vanuit de gemeente. Alleen een eerdere bewonersbrief vanuit GEM Koolhoven (juli 2014) is absoluut niet toereikend. Het doortrekken van de Koohovenlaan richting Reeshofweg voor het (bouw)verkeer is een verzoek van iedereen. Hierdoor kunnen enorme risico’s vermeden worden. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar en de aankomende herfst hopen we dat de gemeente met een toereikende oplossing komt."

Reactie gemeente

Met "...afronding van de Koolhovenlaan is op dit moment nog niet mogelijk..." en "...middels geplaatste borden..." en "...ouders van schoolgaande kinderen geïnformeerd..." geeft de gemeente aan voldoende verantwoordelijkheid genomen te hebben. Helaas zien wij dat anders!