12 mei 2016

Het heeft heel lang geduurd, maar eindelijk is het een feit: nog dit jaar wordt het laatste deel van de Koolhovenlaan aangelegd en opengesteld. Vanaf vandaag zijn alle gronden in eigendom van de ontwikkelaar en wordt de voorbereiding voor de aanleg gestart door het aanvragen van de vergunningen. Direct na de zomervakantie starten de werkzaamheden aan de weg en de brug. Het deel ter hoogte van de school wordt een 30 km/uur zone, net als het bestaande deel van de Koolhovenlaan. Het overige deel in Koolhoven Buiten waar de woningen verder van de weg af liggen, wordt een 50 km/uur zone. Hier komt een vrijliggend fietspad aan beide kanten van de weg, een voetpad en een ruiterpad. Het ontwerp van de weg wordt nu uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Zodra het definitieve ontwerp bekend is, volgt er een inloopavond om het ontwerp, de planning en de route voor het bouwverkeer toe te lichten.