27 september 2016

In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente o.a. samen met Arriva en Wijkraad Reeshof de wensen voor een nieuw dienstrooster voor 2017 besproken. De uitwerking van de businesscase Tilburg behelst o.a. de benodigde aanpassingen in het uitbreiden van extra bussen naar de Reeshof en Stappegoor.

In de Reeshof dienen de huidige lijnen van de stadsdiensten 2 en 4 in de Reeshof uitgebreid te worden. De extra bussen worden zo goed mogelijk ingepast binnen de begroting van de busuren voor de stadsdienst Tilburg. Om het nieuwe lijnennet te kunnen rijden zijn meerdere infrastructurele aanpassingen nodig. Deze worden door de gemeente Tilburg uitgevoerd zoals: de aanleg van de verbindingsweg naar Koolhoven en het maken van bushaltes aan de Koolhovenlaan. 

Voor de bediening van de Reeshof wordt een nieuwe lijn 3 geïntroduceerd. Naast de bediening van Koolhoven biedt deze lijn ook extra capaciteit in Tilburg-West. Op onderstaande afbeelding is de route van lijn 3 aangegeven. De nieuwe dienstroute gaat in vanaf zondag 11 december 2016.