Fietsbrug Burgemeester Letschertweg

18 april 2016

De fietsverbinding tussen Tilburg en Hulten wordt in de huidige situatie onderbroken door een oversteekplaats over de Burgemeester Letschertweg. Hiermee is de verkeersveiligheid niet ideaal. Daarom heeft gemeente Tilburg, in overleg met gemeente Gilze en Rijen, besloten om een fietsbrug over de Burgemeester Letschertweg aan te leggen.

De fietsbrug wordt ten noorden van de kruising Burgemeester Letschertweg - Bredaseweg geplaatst, ongeveer ter hoogte van De Blommers. Het plangebied omvat meer dan de fietsbrug. De 'lus' bij de Blommers naar de fietsbrug en het begin van de afdaling richting Hulten (tot aan de gemeentegrens) vallen ook onder het plangebied. U vindt een afbeelding van het plangebied op de achterkant van deze brief. 

Van maandag 18 april tot en met maandag 30 mei 2016 kun je het ontwerpbestemmingsplan inzien en downloaden op www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen. De plannen liggen ook ter inzage in de stadswinkel centrum, Stadhuisplein 128.  

Je kunt tijdens de genoemde periode schriftelijk of mondeling reacties (zienswijzen) op het ontwerpbestemmingsplan indienen. Je kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de gemeenteraad van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Witbrant Koolhoven 2012, 2e herziening (Fietsbrug)'. 

Agenda

Er zijn geen evenementen in de nabije toekomst gevonden.