18 maart 2016

Binnenkort wordt de skatebaan in het Reeshofpark uitgebreid. Het ontwerp is met een aantal  jeugdige gebruikers en het bedrijf wat de opdracht gegund heeft gekregen doorgesproken en dit werd enthousiast ontvangen door de jongelui.

Op wat kleine aanpassingen aan het ontwerp kan de aanleg bijna in uitvoering. De drie betonnen 'zit'-elementen die nu in het uitbreidingsgedeelte staan worden verplaatst naar een ander deel van de wijk.