16 november 2016

Een kanaal is een kunstmatig aangelegde waterweg. Soms liggen deze naast een onbevaarbare rivier, de laterale kanalen. Kanalen kunnen ook water aan- en afvoeren, het zijn dan voedingskanalen of afleidingskanalen. Het Wilhelminakanaal is een distibutiekanaal van 68 kilometer lang, die voor de Tilburgse textielindustrie in de 19e eeuw mogelijkheden bood voor het vervoer van kolen en textielproducten. De toenmalige wegen leenden zich hier slecht voor en begin 20e eeuw werden de werkzaamheden uitgevoerd zodat 100 jaar geleden het eerste schip in Tilburg aanmeerde op 16 september 1916. Tegenwoordig is het belang van het kanaal groot, vanwege de groei van het binnenvaartverkeer.  

Het kanaal heeft ook de functie van verbinding tussen bijvoorbeeld Tilburg en de omliggende dorpen. Dit gaat met name middels de druk bezochte fietspaden aan de zijde van het kanaal. De fietspaden zijn vaak efficiënte verbindingen van en naar de plaatselijke sportverenigingen, scholen of industrieterreinen. Daarnaast zijn de kades langs het kanaal recreatieve fiets- en wandelpaden omdat waterwegen en haar directe omgeving vaak een serene rust en een mooie groenomgeving bieden.

Om dit te bevorderen zijn er alleen al ter hoogte van de Reeshof 3 fietsbruggen naar het noordelijk gelegen industrieterrein aangelegd. Met dit alles kun je je voorstellen dat de fietspaden drukbezocht zijn in elk jaargetij.  

De voorbereidingen voor het verbreden van het kanaal zijn in 2007 gestart en de daadwerkelijke werkzaamheden in 2013. Fietspaden werden afgesloten, bomen werden gerooid en er werd verbreed en gebouwd totdat alle werkzaamheden begin 2016 werden gestaakt: een rekenfoutje kost miljoenen extra (minstens 20 miljoen euro) en enorme vertraging (enkele jaren). Maar een van de vele vragen die de afgelopen maanden steeds weer bij de bewoners naar boven komt is: “Wanneer komt ons (voorlopig) fietspad terug?”

2016: alleen maar omleidingen als je het fietspad langs het kanaal had willen gebruiken.