6 juli 2017

Ruud van Eeten, kwartiermaker namens Reeshof Cultuurt, bood woensdagavond samen met Harry van der Klink en Erik Groels (leden Reeshof Cultuurt) in de nieuwe tijdelijke raadzaal de Inventarisatie Cultuurpodium Reeshof aan. Burgemeester Noordanus, (cultuur-) wethouder Hendrickx, (wijk-) wethouder Kokke en voorzitter Van den Hoven (commissie vestigingsklimaat) namen deze met een luid applaus aan. De inventarisatie is een burgerinitiatief vanuit de Reeshof en zal hopelijk snel op de agenda van de raad staan.

Het aanbieden ging vooraf aan de behandeling van de Perspectiefnota 2018. Raad en college kijken daarbij al vooruit naar de nieuwe begroting. De ''roep" vanuit de Reeshof om een eigen podium kwam hiermee perfect op tijd. 

Het nieuwe podium zou zowel een culturele als sociale functie moeten krijgen. Als locatie heeft Reesfhof Cultuurt diverse oplossingen aangedragen. In aanloop naar de realisering van het centrum zou voor de weekenden een podiumfunctie kunnen komen in het Beatrix College. 

"Cultuurmakers" uit de Reeshof 

De behoefte om zo'n podium is er al jaren, maar volgens de commissie is dit het moment om tot actie te komen. Volgens een inventarisatie gebeurt er al veel in de Reeshof, zoals de Muzenconcerten, Reeshof Backstage, Heyhoef Cinema en de Culturele pluktuin, maar ontbreekt het aan samenhang. De gemeente zou hierin een goede rol kunnen gaan spelen. 

Optreden Heyhoef Backstage

Lees artikel in het Brabants Dagblad.