8 december 2017

GOED NIEUWS: Het Rijk, provincie en gemeente hebben definitief gekozen voor de herbouw van Sluis II. Hiermee is een verlaging van het waterpeil in het Wilhelminakanaal niet meer aan de orde. Sluis ll wordt nu herbouwd en geschikt gemaakt voor klasse IV-schepen. De gemeenteraad is vrijdagavond 8 december ingelicht en tussen 9 en 11 december ontvangen omwonenden de bewonersbrief met alle informatie.

Begin 2018 organiseren Rijkswaterstaat, provincie en gemeente een informatiemarkt voor betrokken bewoners in de Reeshof. Daarin geven zij een toelichting op het proces, de aanvullende onderzoeken die hebben plaatsgevonden en de planning.

Datum volgt o.a. via deze site en onze Facebookpagina

Bovenstaand de bewonersbrief (2017-12-08) van het Rijk, de Provincie en de gemeente omtrent het definitieve besluit.

Bovenstaand de brief (2017-10-26) van de Tweede Kamer omtrent het schrijven van de wijkraad dd. 6 oktober 2017.

Bovenstaand de brief (2017-11-01) van de provincie omtrent het schrijven van de wijkraad dd. 6 oktober 2017.

Bovenstaand de brief (2017-11-01) van de gemeente omtrent het schrijven van de wijkraad dd. 6 oktober 2017.