8 mei 2019

De Bewonersgroep Woonomgeving, onderdeel van de Wijkraad Reeshof, vraagt middels een schrijven ernstige aandacht voor een geplande dreigende verlaging van het waterpeil van het Wilhelminakanaal ter hoogte van Sluis 2. Dit is strijdig met het besluit van de Minister van Infrastructuur en Water, genomen op 8 december 2017. 

Samengevat stuiten we op het volgende bezwaren: 

  • Er zijn geruchten over een verlaging van 30 cm.
  • Bewonersgroep Woonomgeving is niet tijdig geïnformeerd.
  • Alsnog een verlaging is tegenstrijdig met de geldende MER.
  • Ook andere relevante partijen zijn tegen een verlaging van de waterstand.  
  • Elke communicatie naar wijkraad en bewonersgroep ontbreekt. 
  • Het onderzoeksrapport "Reconstructie van een lang en glad pad naar verbreding van het Wilhelminakanaal Tilburg” uit 2017 roept enorm veel herkenning op wat het vertrouwen in de handelswijze niet bevorderd. 

Wijkraad Reeshof vraagt daarom om een gesprek op korte termijn met een afvaardiging van de Bewonersgroep Woonomgeving en de gemeente Tilburg en Rijkswaterstaat, maar ook een afvaardiging van Vereniging Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie. Het gesprek zal helderheid moeten verschaffen bij de onduidelijkheden die door verschillende signalen zijn gecreëerd. 

Op donderdag 8 mei zal dit gesprek plaats vinden.