22 oktober 2019

Na bijna 10 jaar voorzitterschap van de Wijkraad verhuist Erik Groels uit de Reeshof zodat hij noodgedwongen met deze functie moet stoppen. Per 1 januari aanstaande wordt hij opgevolgd door Karin Galle. 

Karin woont sinds februari 2000 in Campenhoef aan de Klinkenbergstraat, de liefde had haar daar naar toe gebracht. Ze werkte aanvankelijk in het onderwijs en daarna als accountmanager voor een  adviesbureau. Bij deze laatste functie kreeg ze te maken met veel facetten van het Sociaal Domein, zoals de WMO, Jeugdhulp en Werk en Inkomen. Deze aandachtsgebieden, aangevuld met armoedebestrijding en onderwijs, vormden ook haar portefeuille binnen de lokale politiek partij ‘Lokaal Tilburg’, eerst als Bestuurder, later als Burgerraadslid. Binnen de fractie schonk ze aandacht aan alles wat betrekking had op de Reeshof: het Ouderennetwerk, waterpeil Wilhelminakanaal, het zich inzetten voor de ontwikkeling van het meest dementievriendelijke winkelcentrum.

Bij veel inwoners van de Reeshof leeft nog het idee dat er niets gebeurt in de wijk, haar ambitie is om dat gevoel te laten verminderen en liever nog, te laten verdwijnen. Met name de jeugd tussen 13 en 18 jaar moet beter bediend worden. Zij zijn de toekomst van dit stadsdeel. In het bestuursakkoord staat dat het huidige stadsbestuur gaat voor een Tilburg waar iedereen gezond en gelukkig moet kunnen leven. Dit is ook haar doel voor de Reeshof.

Vanaf eind oktober volgt Karin de vergaderingen. Eind december draagt Erik de "voorzittershamer" over aan Karin.