1 juli 2022

Bouwzone Reyshof was 15-16-17 Juni 2022

Bouwzone Reyshof XS

Een initiatief van de Cultuurcoaches Reeshof in samenwerking met het Ontdekstation013 en Ton Lammers.

Vroeger leefde er in De Reeshof een oude kapitein. Zijn naam was Charles Rey de Carle. Achter de witte poort in wat nu Reeshofpark heet, bouwde Charles een mooi huis en noemde het Reys hof. Vandaar dat onze wijk nu Reeshof heet.

Verschillende kinderen hebben op 15-16-17 juni 2022 hier aan deelgenomen en op 18 juni 2022 was er een feestelijke afsluiting.