16 februari 2022

Uitnodiging: Wat zijn uw "Hete Hangijzers"?

Met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart in het vooruitzicht, wordt iedere stemgerechtigde binnen de gemeente Tilburg in de gelegenheid gesteld van zich te laten horen.
In dit verband hopen wij als Wijkraad Reeshof ook van ú te mogen horen en bieden we u daartoe de gelegenheid om op maandag 7 maart in debat te gaan met afgevaardigden van de fracties in basisschool De Grote Beemd.

Het Verkiezingsdebat ‘Hete Hangijzers’ zal worden geleid door Richard Engelfriet en de organisatie ligt in handen van Wijkraad Reeshof.  
U wordt van harte uitgenodigd om tijdens deze voor Reeshof belangrijke avond de voor u meest heikele onderwerpen, uw ‘hete hangijzers’, in het vuur te gooien en deze aan een stevige dialoog met de aanwezige kandidaat gemeenteraadsleden te onderwerpen.
Dit is dé gelegenheid om hen uw vragen en hete hangijzers voor te leggen.

Het debat wordt interactief door de debatleider gehouden en gedurende het debat kan het publiek ‘’inbreken” met vragen en/of opmerkingen. 

De avond zal er als volgt uitzien:

19.30 uur: Inloop met koffie en thee
20.00 uur: Opening door Richard Engelfriet
Pitch door elke politieke partij, Debatrondes, Vrije ronde
21.45 uur: Afronding
22.00 uur: Sluiting 

Basisschool De Grote Beemd
Dalemdreef 21
5035 LZ Tilburg

Om goed zicht te krijgen op de voor u belangrijkste zaken die binnen uw directe woonomgeving en/of het in een breder verband binnen Reeshof leven, vragen wij u ter inventarisatie en bundeling deze alvast kenbaar te maken en ons toe te sturen. Het liefst vergezeld van een korte toelichting.

Via de bekende mediakanalen houden we u  vervolgens op de hoogte van de voortgang met betrekking tot uw meest ingebrachte onderwerpen en daarmee de inhoud van het debat.

Uw input is ontvangen en wordt verwerkt voor de gespreksleider.

In verband met de indeling van de ruimte en het aantal koffie/thee kopjes, vragen wij u vriendelijk om even door te geven of u aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen. U kunt dit ook sturen naar hangijzer@wijkraadreeshof.nl


Reeshof laat u horen op 7 maart 2022!