Even voorstellen

Door Rogier Schijven

2013 - oktober

Als nieuw bestuurslid van Wijkraad Reeshof wil ik mijzelf graag even voorstellen aan u als bewoner van Reeshof. Mijn naam is Rogier Schijven en ben 40 jaar jong. Als geboren en getogen Tilburger woon ik sinds 1997 in Reeshof. Sinds drie jaar woon ik in de wijk Koolhoven met mijn vriendin en onze twee dochters van 6 en 8 jaar.

Persoonlijk ervaar ik dat de wijk Reeshof op hoofdlijnen goed in elkaar steekt. Er is inmiddels een prettig woon- en leefklimaat, wegennet en overige openbare voorzieningen, winkelaanbod, etc. Ik zeg nadrukkelijk op hoofdlijnen. Het zijn een aantal zaken die de leefbaarheid nét wat aantrekkelijker, maar vooral veiliger kunnen maken. Als voorbeeld hiervan zijn de verkeersituaties rondom basisscholen waarbij oversteek- en parkeerplaatsen als onveilig worden ervaren en zelfs lijden tot ongelukken. Vaak heeft dit te maken met het gedrag van de weggebruikers, maar zeker ook door de verkeerssituatie. Graag willen wij met u én de gemeente Tilburg zoeken naar passende oplossingen om deze situaties kwalitatief te verbeteren. 

Daarnaast wil ik mijn focus leggen op ruimtelijke ordening/ontwikkeling van vastgoed binnen Reeshof maar ook het maatschappelijk vastgoed en een passende wenselijke herbestemming hiervan. Dusdanig dat deze nieuwe functies van gebouwen een nieuw maatschappelijk karakter krijgen die wij in Reeshof goed kunnen gebruiken; poppodium, cultuur, toneel, etc. Dit sluit overigens goed aan bij het gedachtengoed van de wijkraad.