Reeshof Cultuurt

Door Erik Groels

2014 - juli

Ook dit jaar mogen de bewoners van de Reeshof zich verheugen op culturele activiteiten van Reeshof Cultuurt in haar wijk. Wat is Reeshof Cultuurt eigenlijk? Dit is een uiting van een diversiteit aan leuke, grote en kleine culturele evenementen die worden gesubsidieerd door Wijkraad Reeshof. De wijkraad heeft voor de eerste keer in 2012 van de gemeente een subsidiebedrag van 50.000 euro ontvangen om bewoners te motiveren en te stimuleren om nieuwe en uitdagende culturele evenementen in de wijk neer te zetten. Voor het beoordelen van de aanvragen, heeft de wijkraad een commissie samengesteld die bestaat uit bewoners uit de Reeshof die affiniteit met cultuur hebben. De commissie bestaat uit 2 externe leden: Peter Kok en Jos de Roos en uit 2 leden van de wijkraad: Lin de Laat en ondergetekende. In de eerste 2 jaar heeft Reeshof Cultuurt gemakkelijk de subsidie op kunnen maken en ook voor 2014 ziet dit er rooskleurig uit. Want besteden we de subsidie op een juiste en efficiënte  wijze, dan zal de gemeente dit voor onze vervolgaanvraag voor 2015 (en verder) positief mee beoordelen. Binnenkort wordt onze nieuwe subsidieaanvraag middels een nota behandeld door de gemeenteraad.

Inmiddels hebben we in het voorjaar al aan evenementen gehad: Romantiek in de Reeshof, de Waterviool en Show ‘m Dance in de WAK-week, liedjes zingen in de Reyshoeve en de zeer geslaagde try-out van Heyhoef-Backstage met de Pink Floyd Sound in het wijkcentrum. Wat staat jullie dit jaar verder nog te wachten? In 2012 is Palm Parkies door de wijkraad naar het Reeshofpark gehaald. Dit naar volle tevredenheid van duizenden bezoekers van Palm Parkies. Wij hopen ook dat dit jaar de dinsdagavonden van 8 juli t/m 19 augustus druk bezocht worden. Maar naast Palm Parkies zijn er nog vele andere leuke activiteiten: volksdansen met Mie Katoen, de blazersklas, de liedjeskoffer voor kinderen in het park, de Bladblazerssymfonie, een ontmoeting tussen kinderen uit de Reeshof en uit het AZC in Gilze via een kunstproject, maandelijks vanaf zaterdag 20 september Heyhoef-Backstage en op zondag 28 september het Huibevenpark Festival. Nieuw, verfrissend en spannend! Hopelijk is er ook voor u een mooi evenement bij om samen van te genieten. Wijkraad Reeshof en de commissie van Reeshof Cultuurt wenst u een goede zomer!