Een nieuw jaar

Door Erik Groels 

2015 - februari

Dit is het eerste nummer in 2015 van Thuis in Reeshof. Het jaar 2014 is op een positieve wijze afgesloten waarin veel  leuke activiteiten hebben plaats gevonden, zoals twee nieuwe initiatieven die we graag in het zonnetje willen zetten:

Buurt Whatsapp Reeshof: Ton Evers begon in het voorjaar van 2014 een whatsapp-groep in Koolhoven om met de bewoners contact te hebben bij onveilige situaties. Met name bij verdachte omstandigheden leggen deze bewoners snel contact en kunnen ze alert reageren indien vernielingen of inbraken gesignaleerd worden. Door het enorme succes is dit afgelopen jaar uitgebreid in de hele Reeshof met ruim 20 groepen en zijn er al diverse verdachte personen aangehouden en veroordeeld. Andere wijken in Tilburg zijn inmiddels ook geïnteresseerd en maken ook al gebruik van dit mooie initiatief.

Afhaalpunt Goei  Eete in de Reeshof: enkele jaren terug begon Stichting Goei Eete als een burgerinitiatief: Consumenten kunnen op een site vers voedsel rechtstreeks van de lokale boer kopen. De consument is hiermee verzekerd van vertrouwd en milieuvriendelijk voedsel. In 2014 is ook de Reeshof voorzien van een afhaalpunt. Dit maakt het nog gemakkelijker (en duurzamer) voor bewoners uit de Reeshof om hier bestellingen te plaatsen.

Beide initiatieven beloont Wijkraad Reeshof met een stimuleringssubsidie voor 2015. Dit kunnen ze gebruiken voor ondersteuning op het gebied van PR, drukwerk, etc. 

2015 ziet er verder ook goed uit of het gebied van culturele activiteiten. De gemeente heeft de subsidie Reeshof Cultuurt verlengt en daarom kunnen bewoners weer culturele activiteiten organiseren waarvoor subsidie aangevraagd kan worden op www.reeshofcultuurt.nl. Daarnaast is Wijkraad Reeshof geregeld met de gemeente in overleg om verbeterpunten te bespreken. Deze kunnen gaan over de voorzieningen, inrichting openbare ruimte, veiligheid, etc. Op het gebied van veiligheid heeft de wijkraad in 2014 dringend aandacht gevraagd voor 2 gevaarlijke situaties:

  • 1.Verlenging van de Koolhovenlaan richting Reeshofweg: dit is op korte termijn zeer noodzakelijk, omdat de huidige in- en uitgang van Koolhoven enorm veel gevaar oplevert. Voor de bewoners van Koolhoven, maar ook voor de gebruikers van de rondweg. Het aanleggen van Koolhoven Buiten brengt daarnaast nogal gevaar met zich mee rondom basisschool Koolhoven. Bij aanvang van de school ’s ochtends ontstaan er op het kruispunt Koolhovenlaan – Vreeswijkstraat gevaarlijke situaties met zwaar vrachtverkeer en ouders die hun kinderen bij school afzetten. Helaas heeft de gemeente hier te weinig aandacht voor en worden er geen oplossingen aangedragen.
  • 2.Verplaatsing bushaltes aan de Spaarnewoudelaan: deze is te dicht gelegen bij het overstekend fietsverkeer van en naar Basisschool De Bloemaert, Jan Ligthartschool Driecant en Kinderdagverblijf Grote Beemd. Gelukkig wordt deze maand de bushalte verlegd naar een veiligere locatie aan de Spaarnewoudelaan.

Hopend ook in 2015 adequaat en constructief met elkaar samen te werken. Dit geldt voor de wijkraad met de gemeente, maar zeker ook met bewoners. We dienen elkaar te horen, bij te staan en waar nodig, te helpen.