Jaarverslag 2014

Door Erik Groels

2015 - juli

2014 heeft de wijkraad voortgezet zoals de voorgaande jaren. Het totaal aantal leden bestaat uit 8 personen en het dagelijkse bestuur in opgebouwd uit de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Heb jij interesse om ook lid te worden van de wijkraad? Stuur even een mailtje naar de voorzitter: erik@wijkraadreeshof.nl. Wil je meer weten over de leden en activiteiten van de wijkraad? Kijk op Facebook of op onze nieuwe site.

De subsidies die Wijkraad Reeshof heeft ontvangen in 2014 zijn Verrijk je Wijk en Reeshof Cultuurt:

  • Verrijk je Wijk is voor activiteiten die de sociale cohesie vergroten in de Reeshof. Dit kan middels het organiseren van leuke activiteiten bij jou in de straat, maar dit kunnen ook andere originele ideeën zijn die de leefomgeving kunnen verbeteren. Voorbeelden die in 2014 zijn georganiseerd zijn o.a. sportdag in de Breukelentuin, rommelmarkt in Koolhoven, tienerfeest in Sportcentrum Reeshof, kennismaking nieuwe bewoners, Kindervakantieweek Reeshofpark, kerstvieriing Zonnebloem en diverse straatfeesten.
  • Reeshof Cultuurt stimuleert bewoners om culturele activiteiten te organiseren. Hiervoor is een commissie opgesteld uit 5 leden die de subsidie promoot en de binnenkomende aanvragen beoordelen. Deze leden zijn onafhankelijk en hebben uiteraard affiniteit met cultuur en hun wijk. De activiteiten vinden plaats met vermelding van de gemeenschappelijke titel van Reeshof Cultuurt. De activiteiten strekken zich uit over zeer uiteenlopende kunstvormen, van podiumkunst tot beeldende kunst. Er zijn activiteiten bij die puur bedoeld zijn als (eenmalige) cultuuruiting maar een belangrijk onderdeel van de doelstellingen is het tot stand brengen of ondersteunen van meer structurele zaken in de Reeshof die ook na het aflopen van de subsidie door zouden kunnen gaan. Voorbeelden die in 2014 zijn georganiseerd zijn Romantiek in de Reeshof, Palm Parkies, Huibevenparkfestival, Heyhoef Backstage, etc.

Aan de bovengenoemde realisatie lagen 94 aanvragen Verrijk je Wijk ten grondslag en 23 aanvragen voor Reeshof Cultuurt. Daarvan zijn er bij Verrijk je Wijk 11 aanvragen afgewezenen en 76 aanvragen toegewezen. Overige aanvragen zijn geannuleerd door de aanvrager. Een aanvraag wordt trouwens afgewezen als deze niet binnen de Reeshof wordt georganiseerd of als het teveel een commerciële activiteit is. Bij Reeshof Cultuurt waren er 23 aanvragen, waarvan er 5 zijn afgewezen.  

Heb je ook interesse om een aanvraag in te dienen? Kijk op de sites van de wijkraad (www.wijkraadreeshof.nl) en Reeshof Cultuurt (www.reeshofcultuurt) en dien een aanvraag in. De aanvraag dient in de Reeshof af te spelen en het is de bedoeling dat je ook nog op een andere wijze financiële middelen verstrekt. Je dient namelijk niet afhankelijk te zijn van deze subsidie. Andere financiële middelen zijn bijvoorbeeld sponsorgeld, deelnamekosten, etc. Probeer hiermee zo creatief mogelijk om te gaan en zie deze subsidie als een opstartsubsidie. Het jaar erop zou je de activiteit misschien wel zonder subsidie kunnen organiseren. Het staat trouwens voorop dat je plezier hebt in het organiseren van een activiteit en dat je dit gezamenlijk met een groep buren doet. Samen sta je namelijk sterker.  

Daarnaast stelt Wijkraad Reeshof zich ten doel bij te dragen aan de leefbare samenleving in het grote stadsdeel Reeshof, in maatschappelijk, cultureel en (re)creatief opzicht. Dit doen we door het coördineren, stimuleren, initiëren en begeleiden van activiteiten en voorzieningen die wenselijk zijn. Zij probeert dit zoveel mogelijk te doen in overleg met de wijkbewoners, groeperingen uit de wijk, andere organisaties en overheidsinstellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid. In 2014 heeft de wijkraad geregeld haar bezorgdheid bij de gemeente uitgesproken over gevaarlijke situaties:

  1. Verlenging van de Koolhovenlaan richting Reeshofweg: dit is op korte termijn zeer noodzakelijk, omdat de huidige in- en uitgang van Koolhoven enorm veel gevaar oplevert gezien dit de enige in- en uitgang van Koolhoven is. Het aanleggen van Koolhoven Buiten brengt daarnaast nogal gevaar met zich mee rondom basisschool Koolhoven. Bij aanvang van de school ’s ochtends ontstaan er op het kruispunt Koolhovenlaan – Vreeswijkstraat gevaarlijke situaties met zwaar vrachtverkeer en ouders die hun kinderen bij school afzetten. Helaas laten de oplossingen te lang op zich wachten en verwacht de gemeente pas in 2016 een verbetering hierin. Volgens de wijkraad is dit veel te laat!
  2. Verplaatsing bushaltes aan de Spaarnewoudelaan: deze is te dicht gelegen bij het overstekend fietsverkeer van en naar Basisschool De Bloemaert, Jan Ligthartschool Driecant en Kinderdagverblijf Grote Beemd. Hierdoor ontstonden dagelijks gevaarlijke situaties rondom de bushalte. Deze is op aanvraag van de wijkraad verlegd naar een veiligere locatie aan de Spaarnewoudelaan.

Hiermee wordt ook in de toekomst adequaat en constructief met elkaar samen gewerkt. Dit geldt voor de wijkraad met de gemeente, maar zeker ook met bewoners. We dienen elkaar te horen, bij te staan en waar nodig, te helpen.