Nazomeren

Door Erik Groels

2015 - oktober

De zomer is voorbij, maar we hopen nog op een mooie nazomer met wat zon en een lekkere temperatuur. De buitenactiviteiten gaan langzaam over in binnenactiviteiten. Een geslaagd Palm Parkies, Bosmarkt en Kindervakantieweek wordt ingeruild voor Heyhoef Backstage, Heyhoef Cinema, Kidsco, Knetters, Retro-Gamebeurs, De Buurtparade, Kieltjesbal, etc. Wat is de Reeshof rijk aan organisatoren van leuke evenementen. En dat vaak op vrijwillige basis! Daar mogen we trots op zijn. Uiteindelijk zijn deze evenementen allemaal bedoeld voor verschillende doelgroepen in de Reeshof. Door de hoge kwaliteit en soms ook door de grootschaligheid of het unieke evenement, trekt dit vaak ook bezoekers buiten de Reeshof. Daar mogen we dan extra trots op zijn, want deze activiteiten zijn een visitekaartje van de Reeshof, waarmee de beeldvorming van de Reeshof positief ten goede komt.

De leuke activiteiten met gezelligheid en een sociale karakter hebben ook een andere zijde: meer beweging in de wijk, meer verkeer op de weg, meer parkeerplaatsen in gebruik, meer geluid, etc. Dat is een logisch gevolg, maar wordt niet altijd als logisch ervaren. Soms wordt dit zelfs als overlast ervaren. Jammer voor de fanatieke organisatoren, die juist hun best doen voor de jongelui, kunstliefhebbers, filmliefhebbers en muziekliefhebbers. Wijkraad Reeshof ondersteunt de leuke initiatieven en vindt dit positief bijdragen aan het karakter van ons stadsdeel. Wij kijken hierbij niet naar het persoonlijk belang van onze wijkraadleden, maar naar een breed belang van de bewoners en de wijkraad ventileert dit ook op deze wijze naar externe partijen (bijvoorbeeld de gemeente). Het individueel belang van de bewoners uit de Reeshof is hiermee niet ondergeschikt, maar voor de wijkraad vaak geen uitgangspunt om de individuele mening ook naar buiten uit te dragen. Dit is natuurlijk wel het geval als de veiligheid in het gedrang komt. Dan gaat de wijkraad hiermee juist aan de slag om meer draagvlak te krijgen en om gezamenlijk met andere partijen een oplossing te vinden.