Vertragende factor

Door Erik Groels

2016 - februari

Bent u wel eens in Koolhoven geweest? Koolhoven is de jongste wijk van ons stadsdeel en gelegen ten zuiden van de spoorlijn Tilburg-Breda. Een mooie wijk gebouwd in de 30-er jaren stijl met ca. 4.500 inwoners, 1.500 huishoudens en 2.000 auto’s. Deze wijk telt één luttele uitgang: de Koolhovenlaan die in westelijke richting aansluit op de rondweg, de Burgemeester Letschertweg. Een ongelukkig gelegen ontsluiting voor bijvoorbeeld hulpverlenende diensten zoals ambulance, brandweer en politie. De brandweer van Gilze is zelfs 2x zo snel in Koolhoven als de brandweer van Tilburg o.a. gelegen op de Vossenberg. Nog maar niet te spreken over alle dagelijkse verkeersbewegingen van en naar de scholen en werklocaties en de bijbehorende gepaarde onnodige milieubelasting. In een onlangs gepubliceerd onderzoek bleek dat van heel Tilburg de bewoners in Koolhoven het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen het slechts beoordelen met een diepe onvoldoende (4,3 van de 10 punten). Geen wonder! De enkele ontsluiting heeft in het verleden al voor verschillende ongemakken gezorgd zoals bij sneeuwval waardoor in de vroege ochtend de wijk niet uit te komen is. Maar ook nu, doordat het bouwverkeer voor de naastgelegen wijk Koolhoven Buiten door de bewoonde Koolhovenlaan moet rijden. Het gevaar wordt nog eens verstrekt door het vele zware vrachtverkeer rondom de Basisschool Koolhoven.  

Er is trouwens één adequate oplossing en dat is het doortrekken van de Koolhovenlaan richting de rotonde Reeshofweg-Witbrantlaan West (de “kei-rotonde”). Een kleine kilometer bestrating en een veilig ontwerp zijn redelijk snel te verwezenlijken, maar er wordt al jaren gebakkeleid tussen de gemeente, de grondeigenaar, de projectontwikkelaar, etc. Alhoewel belangen van winstbejag, targets, etc. in het niet zouden moeten vallen bij de veiligheid en woongenot van (straks) 5.000 bewoners en vele bezoekers van Koolhoven, schijnt dit helaas niet het geval te zijn. Wijkraad Reeshof ziet het somber in en verwacht dat de Koolhovenlaan pas in 2017 gereed zal zijn. Gewoon op het oorspronkelijke geplande 'natuurlijke moment' van noodzaak. Noodzaak van de ontwikkelaar en niet de noodzaak van de burgers van Tilburg. Ieders verantwoordelijkheid is helaas ver te zoeken en de bewoners zullen gewoon 10 jaar moeten wachten.