Wateroverlast of...?

Door Erik Groels

2016 - juni

Alle wijzen komen uit het oosten. Of kwam die ene wijze nou uit de Reeshof? Dat laatste wel zeker! Er was eens een wijze man uit de Reeshof en die begon gewoon, al lezende welke veranderingen aan het kanaal gedaan zouden worden, te rekenen. Of eigenlijk logisch na te denken. En al denkend kwam ie tot een veel andere conclusie dan het verhaal schetste. Hij schrok zich natuurlijk een ongeluk, want zijn ontdekking had nogal wat gevolgen voor veel bewoners uit de Gesworen Hoek, waar hij er toevallig eentje van was. Dus hij nam contact op met de gemeente en legde zijn verhaal uit. Op dat moment kon het verhaal twee kanten op gaan: de verkeerde, de werkzaamheden worden stug doorgezet en pas na het verwijderen van de volgende sluis, kwam men eind 2016 of pas in 2017 achter de verkeerde berekeningen door het droogtrekken van de grond en alle bijbehorende gevolgen van de waterstand van de slootjes en eventuele verzakkingen van de woningen. Gevolg: kostenpost van misschien wel een paar honderd miljoen, 5 tot 10 jaar vertraging, veel schadeclaims van bewoners en bedrijven, vallende besturen, etc. Het verhaal kon ook de goede kant op gaan: de werkzaamheden werden gestaakt, deskundige koppen (inclusief die ene bewoner) staken de koppen bijeen, er werd opnieuw gerekend en de conclusie werd unaniem getrokken. Als de werkzaamheden volgens de originele plannen worden uitgevoerd, zou de grondwaterstanddaling ongunstiger kunnen zijn dan in het verleden is berekend. Dit betekent dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Een expertgroep heeft mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen. Voor de zomer zal een definitief besluit genomen worden over een structurele oplossing. De kosten zijn “beperkt” tot 70 miljoen euro en de extra werkzaamheden leveren maar 2 jaar vertraging op. Hoezo, positief benaderd? Die bewoner verdient een gouden medaille, een speldje van de koning en een straat mag naar hem vernoemd worden. Bedankt voor de oplettendheid!