Erop of...

Door Erik Groels

juli - 2017

Juli is de maand van de waarheid. Dit geldt voor de bewoners in wijken langs het kanaal (o.a. Gesworen Hoek, Tuindorp de Kievit) en voor de bedrijven op Vossenberg, maar misschien wel voor de hele Reeshof en omgeving. Deze maand wordt namelijk door het ministerie bekend gemaakt wat er met sluis 2 staat te gebeuren. Wordt er gekozen voor het oorspronkelijke idee en wordt de sluis verwijderd en kunnen er klasse IV schepen door het kanaal in een kort tijdsbestek en zakt het waterpeil gevaarlijk laag OF wordt de sluis herbouwd zodat de grote schepen door het kanaal kunnen met vertraging door een extra sluis, MAAR zonder schadelijke gevolgen voor de omgeving? De laatste optie heeft overigens wel een schadelijk gevolg voor de portemonnee, maar met het stellen van prioriteiten zou dat ondergeschikt moeten zijn. Want wie kiest nu voor een oplossing waar natuur en bebouwing onder moeten lijden? Optie 1 gaat namelijk een droogte opleveren voor de hele omgeving en waardoor Huis ter Heide en de Drijflanen de ernstige gevolgen hiervan zullen ondervinden, maar zelfs voor de Loonse en Drunense Duinen en De Brand zal dit merkbaar zijn. En dan nog niet te spreken over de duizenden woningen en vele bedrijfspanden die de gevolgen zullen ondervinden van uitdroging, scheuren, verzakking, etc.  

Figuur 1: Grondwaterstanddaling (doorsnede)

Figuur 1: Dwarsprofiel nabij de van Voorst tot Voorstbrug en berekende grondwaterstanddaling. De bovenste donkerblauwe lijn geeft de huidige grondwaterspiegel aan (en de hoogte van het huidige kanaalpeil). De onderste donkerblauwe lijn geeft het nieuwe kanaalpeil aan, waarbij de lichtblauwe lijn het verloop van de grondwaterdaling aangeeft. Duidelijk is dat het grondwaterpeil onder de wijken – en in de sloten van de wijken – daalt. 

Andere varianten zijn moeilijk te bedenken, want de grondwaterstand mag niet aangetast worden omdat volgens de wijkraad de belangen van bewoners en bedrijven voorop staan en de economie met een aangepaste sluis II niet hoeft te stagneren. Alleen dient de knip getrokken te worden, maar daartegenover staat dat de financiële gevolgen veel ernstiger waren geweest als die ene oplettende bewoner 2 jaar geleden niet aan de bel had getrokken en de gemeente/provincie hier niet naar had geluisterd. Het werk werd hierdoor tijdig stil gelegd en er werd de tijd genomen om alles nog eens volgens de procedures op een rijtje te zetten. Risico’s en consequenties bij het verkeerde besluit  kunnen zo enorm groot zijn, dat een belanghebbendenbijeenkomst met alle partijen op kort termijn noodzakelijk is. Hierin moet overheid, provincie, gemeente, Rijkswaterstaat, experts, betrokken bewoners en omliggende bedrijven vertegenwoordigd zijn om alle opties met hun voor- en nadelen met elkaar te bespreken. Daarna kan de keuze pas definitief gemaakt worden.  

Vanaf 2015 zijn de eerste stappen zorgvuldig gezet, laten we hopen dat de laatste stappen ook correct worden uitgevoerd. Dus het is voor de bewoners in de Reeshof de komende periode erop of eronder! 

Figuur 2: Grondwaterstanddaling (van bovenaf) 

Figuur 2: Berekende grondwaterstanddaling, op basis van de originele projectscope, in meters. De figuur laat zien dat een groot gebied rondom het Wilhelminakanaal te maken krijgt met een forse grondwaterstanddaling.