Fanatisme

Door Erik Groels

2017 - juni

Wat een evenement! Voor het eerst is de marathon in Tilburg en het aantal deelnemers bereikt meteen de limiet. Ook al was het de eerste keer voor de organisatie om dit in Tilburg te organiseren, ze deden het meteen zeer professioneel. Petje af! Voor de bewoners was het leuk om langs de weg te staan kijken en aan te moedigen. Ook in de Reeshof werd dit als positief ervaren. Het parcours van de Ten Miles haalt de Reeshof helaas nooit, maar deze langere afstand speelde voor 1/3 deel in de Reeshof af. Dit zorgde ervoor dat de renners van zelfs de halve marathon (die de Reeshof tot Huibeven ‘aantikte’) ook de fanatieke aanmoedigers van de Reeshof hebben mogen ervaren.

Helaas was er bij bewoners soms onduidelijkheid over het verlaten van de wijk tijdens dit grootse evenement. Het is gemakkelijk om hierover je ongenoegen te spuien, maar je energie besteden aan het opzoeken of bevragen van de organisatie, blijft helaas vaak achterwege. Het evenement werd overal aangekondigd: in alle huis-aan-huis-kranten en al enkele weken voorafgaand aan het evenement op gele borden langs de gehele route. En toch wisten sommige bewoners niet dat de marathon door de Reeshof liep. En hadden ze het eenmaal door dan trokken ze zelf de conclusie dat ze hun huis die dag niet mochten verlaten.

Communicatie is voor alle partijen het belangrijkst om een (tijdelijke) verandering effectief te laten verlopen. Gemeente of sportorganisatie doen hier hun best voor en bewoners mogen hier ook hun best voor doen. Dit valt misschien niet altijd mee, maar om nu zo’n mooi sportevenement uit ons stadsdeel te verbannen, zou veel te ver gaan. Reeshof is juist trots op haar deelname op deze wijze aan de marathon. Volgend jaar zijn we weer van de partij; als deelnemer of als fanatieke aanmoediger!