Innovatielab Gesworen Hoek

Door Erik Groels

november - 1017

In 2014 is de Gesworen Hoek tot aandachtwijk gekozen nadat in Tilburg de wijktoets is gehouden. De wijktoets werkt met cijfers en met gegevens uit een gehouden enquête op sociaaleconomisch gebied, de fysieke situatie en de veiligheid. De Gesworen Hoek week op basis van de cijfers niet negatief t.o.v. het Tilburgs gemiddelde. Er waren relatief wel veel verkeersongevallen en het aantal meldingen over geluidshinder was hoog. Het aantal inbraken, diefstallen uit auto’s en drugsgebruik was hoog, terwijl deze elders juist gedaald was. Opvallend was dat geënquêteerden wel aangaven te weten waar ze terecht konden voor hulp.

Door deze onderzoekcijfers is toen een werkgroep opgericht om gezamenlijk de leefbaarheid in de Gesworen Hoek te verbeteren, zodat de wijk weer gezien kon worden als een gezellige buurt. Bewoners moesten weer positief over hun wijk spreken. In 2015 en 2016 is hier hard aan gewerkt en werd veel bereikt, onder andere met het oprichten van het Buurtpunt. Hier krijgen bewoners hulp, antwoorden op vragen en kunnen bewoners “formulierenhulp” krijgen. Daarnaast werd het zakgeldproject in groep 8 op de basisschool door professionals een succes gevonden. De wijkschouw door bewoners (en kinderen) was geslaagd en met enige aansturing door de wijkagenten werkt de buurtpreventie heel positief. Bewoners in de wijk worden nog steeds aangemoedigd om zich hiervoor aan te melden.

Inmiddels is de volgende stap gezet met het oprichten van het Innovatielab Gesworen Hoek. Hier wil men zonder vaste regels met meerdere instanties en bewoners komen tot een nog beter leefbare buurt. Hiervoor zijn we op zoek naar fanatieke en betrokken bewoners uit de Gesworen Hoek die mee willen denken over hun eigen directe leefomgeving. Heb jij interesse om hieraan mee te doen? Neem met ons contact op.