Kies voor Reeshof

Door Erik Groels

2018 - februari

Hoe zien de verkiezingsprogramma’s 2018-2022 voor Tilburg eruit? Wordt er aan stadsdeel Reeshof gedacht? Telt dit stadsdeel met 44.000 bewoners en 12 wijken voldoende mee? De Reeshof viert haar 40-jarig bestaan in deze bestuursperiode 2018-2022, maar wat leveren de verkiezingen ons? Opbouwend van niets naar meer volgen hier (chronologisch en zonder voorkeur) fragmenten over de Reeshof uit hun verkiezingsprogramma’s.

Partij voor de Dieren haakte enkele maanden geleden af. Als eerste Brabantse plaats kozen zij voor  een rol in de Tilburgse politiek, maar zover kwam het niet. 50 Plus wel. Die heeft wel voor Tilburg gekozen, maar hier wordt nog niet over de Reeshof gesproken. “Voor Tilburg” is al 4 jaar met 1 zetel aangeschoven, maar zonder benoeming van de Reeshof. BIT is een nieuwe partij die zich richt op alle wijken buiten het centrum en de dorpen, maar niet specifiek op de Reeshof.

OPA en PvdA noemen de Reeshof een keer. PvdA wilt kort en bondig een muziekpodium in de Reeshof. OPA richt haar pijlen op de groene gebieden in het westen van Tilburg zoals o.a. het Reeshofbos, de Groene Kamer, Amarant en de Waranda.

SP richt haar programma op ons stadsdeel met aandacht voor de jongelui betreft het aantal hangplekken en aandacht voor meer voorzieningen zoals een groter wijkcentrum. Ook CDA wilt meer voorzieningen zoals een cultureel platform en betere verbindingen van het openbaar vervoer o.a. in de Vossenberg. De VVD wilt een verdubbeling van de Baron van Voorst tot Voorst weg. Daarnaast wilt VVD meer camerabewaking indien dit het gevoel van veiligheid vergroot. Groen Links richt haar programma op de stadsverwarming en de plaatselijke initiatieven uit de Reeshof over verduurzaming van het warmtenet in ons stadsdeel. Op de tweede plaats geeft Groen Links de jongeren aandacht en wilt zij hun motiveren om hun plek in de samenleving in te nemen. D66 wilt het mogelijk maken dat mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel ook vanaf station Reeshof met de trein kunnen reizen, nu kan dat alleen vanaf het centraal station. En D66 gaat werk maken van een professionele culturele voorziening in de Reeshof.

Lokaal Tilburg richt zich met meer speerpunten op de Reeshof. Zij wilt preventie door betere verlichting en cameratoezicht. In de Reeshof dient Loket-Z uitgebreid te worden en dienen er meer accommodaties voor culturele activiteiten in de Reeshof gerealiseerd te worden. Tevens moet Reeshof een voorkeurlocatie worden voor nieuwe horeca.

De partij die hoog inzet betreft de Reeshof is Lijst Smolders. Zij wilt de Reeshof verrijken met een groot buitenzwembad, een cultureel centrum, een groter wijkcentrum en betere busverbinding naar het onderwijsgebied Stappegoor. Daarnaast wilt Lijst Smolders In de Reeshof goedkopere stadsverwarming en zelfs terugbetaling van de teveel betaalde energiekosten.

Wijkraad Reeshof wenst de bewoners succes met het kiezen.

Laat je stem horen!