Laat je stem horen!

Door Erik Groels

2018 - maart

In 2010 organiseerde de wijkraad het eerste verkiezingsdebat in de Reeshof. Aangezien dit stadsdeel zo’n enorme stempel kan zetten op de keuze van de nieuwe raadsleden annex partijen, is een debat waardevol voor de bewoners bij het bepalen van hun stemgedrag. Want hoe bepaal je je stem? Hoe kijk je naar de landelijke partijen? Of vind je juist de plaatselijke partijen geschikt?

Veel om over na te denken voordat je op woensdag 21 maart je keuze maakt. Daarom wordt er voor de 3e keer het verkiezingsdebat gehouden georganiseerd door ContourdeTwern en de wijkraad. Op deze avond volgen er een paar belangrijke onderwerpen die het jou misschien gemakkelijker maakt om een keuze te maken. Daarnaast wordt er ook teruggekeken over de afgelopen 4 jaar en natuurlijk maak je ook kennis met enkele nieuwe politieke partijen die op de lijst staan.

Er zijn 10 verkiezingsdebatten in Tilburg, maar de opzet in de Reeshof is afwijkend van de andere ‘’doorsnee’’ debatten. Van de lijst met kandidaten worden per politieke partij 1 of 2 kandidaten uitgenodigd die in de Reeshof woonachtig zijn. Zij zijn vaak goed bekend met de issues die in de Reeshof spelen en hebben vaak ook intensiever contact met bewoners uit de Reeshof. Hierdoor kunnen ze gemakkelijker efficiënte oplossingen aandragen. Het lijkt ons daarom leuker om deze ook actief in het debat aan het werk te zien in plaats van de lijsttrekker van de partij. Kom jij ook?

Verkiezingsdebat Reeshof

Wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1, Tilburg

Maandag 12 maart om 19.30 uur. Koffie en thee vanaf 19 uur.  

Door te stemmen oefen je invloed uit op de keuzes die de gemeenteraad in de komende periode maakt. Je kiest de vertegenwoordiger die jouw stem in de gemeenteraad laat horen. Zo heb jij invloed op wat er in onze stad gebeurt. Wijkraad Reeshof wenst je veel succes met het kiezen. Laat je stem horen!