Kwartiermaker gezocht

Door Erik Groels

2019 - juni

Als vervolg op ons burgerinitiatief van 1,5 jaar terug, heeft de wijkraad een onderzoek uitgevoerd naar cultuur in de Reeshof. In vijf rondetafelgesprekken begin van dit jaar heeft een brede vertegenwoordiging uit het culturele, sociale en onderwijsdomein gezamenlijk kansen in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot de vorming van een plan van aanpak dat half mei is aangeboden aan de wethouder van cultuur en de wijkwethouder.

Het plan van aanpak is gebaseerd op de ambitie om de 45.000 inwoners van de Reeshof en de stedelijke culturele infrastructuur optimaal op elkaar aan te sluiten én uitdagingen in het culturele, sociale en onderwijsdomein integraal op te pakken. 

We willen naar het realiseren van een culturele infrastructuur die toekomstbestendig is en gedragen wordt door een netwerk van partners uit de domeinen cultuur, onderwijs en sociaal. Een culturele infrastructuur die bovendien aansluit en deel uitmaakt van de stedelijke culturele infrastructuur. Om te komen tot de realisatie van een optimale culturele infrastructuur wordt een stuurgroep geformeerd bestaande uit betrokken partners en heeft zij de opdracht een voorstel tot realisatie van de culturele infrastructuur te maken ten behoeve van de besluitvorming in de gemeenteraad. Het voorstel dient in de zomer van 2020 aan de gemeenteraad van Tilburg te worden voorgelegd. De stuurgroep zal ondersteund worden door een werkorganisatie, bestaande uit o.a. de kwartiermaker. 

De kwartiermaker rapporteert periodiek aan de stuurgroep en organiseert vergaderingen. De kwartiermaker geeft invulling aan de opdracht, coördineert de werkzaamheden binnen de werkorganisatie en onderzoekt de financieringsmogelijkheden. Hij/zij moet over kennis beschikken van cultuur en het culturele veld binnen de gemeente Tilburg en heeft affiniteit met de culturele initiatieven en behoeftes vanuit de de wijken in de Reeshof. Naast affiniteit met de domeinen onderwijs en sociaal en een sterk analytisch vermogen, beschikt de kwartiermaker over het vermogen om te schakelen tussen uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. 

Zie jij iets in deze tijdelijke functie van 12 maanden voor 12 uur per week en heb je ook nog kennis van de ambtelijke en bestuurlijke werk- en besluitvormingsprocessen en beschik je over daadkracht en over bestuurssensiviteit? Ga naar de site van de wijkraad en reageer! Alvast bedankt.