Maar 30 centimeter

Door Erik Groels

2019 - mei

Het waterpeil van het kanaal is nog steeds ter discussie. Na eerder alle partijen scherp te hebben gezet, heeft vorige week een overleg plaats gevonden met wijkraad, bewoners, gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en Natuurbeheer. 

De bewoners menen het: ze zijn bezorgd! Niet alleen voor de huizen in de omgeving, maar ook voor de bedrijven aan de noordzijde van het kanaal. Maar zeker ook voor de natuur en alle bijkomende gevolgen. 

Het waterpeil zou na een lopend onderzoek waarschiinlijk nog maximaal 30 cm verlaagd moeten worden om de klasse IV schepen doorgang te laten vinden. 

Twee argumenten die momenteel zeer van belang zijn: Het eerste is dat als er één van de bestaande bruggen wordt verhoogd met 30 centimeter er niets aan het waterpeil hoeft te veranderen. Dus geen risico's en geen  gevolgen voor uitdroging en verzakkingen. Het tweede argument zijn de afspraken uit het verleden dat het peil niet zomaar verlaagd kan worden zonder nationale en internationale afspraken te schenden. Wetgeving en bestaande verdragen zullen bovenal gerespecteerd moeten worden. 

Andere oplossingen zullen dus zeker onderzocht moeten worden en de financiële gevolgen van investeringen vallen in het niet bij de financiële gevolgen van verzakkingen op de lange termijn. Wat is dan de meest veilige oplossing?