Wat zoeken wij eigenlijk?

Door Erik Groels

2019 - oktober

Wijkraad Reeshof bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor het welzijn van de bewoners in de Reeshof en de leefbaarheid in dit grootste stadsdeel van Tilburg. De leden streven ernaar, dat mensen zich in de Reeshof naar tevredenheid kunnen ontplooien. Dit gebeurt door een goede samenwerking met andere vrijwilligers en groeperingen die in de Reeshof actief zijn. Dit kan zowel op straatniveau, maar ook op gespecialiseerde terreinen met als doel om een goede (sociale) infrastructuur te creëren. Daarnaast benadert de wijkraad op een constructieve wijze de gemeentelijke overheid en de politieke partijen met adviezen en opbouwende kritiek over bevredigende en onbevredigde situaties of nieuwe plannen in de Reeshof. 

Het dagelijkse bestuur van de wijkraad bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 2019 vindt er om persoonlijke redenen een volledige wissel van dit bestuur plaats. De penningmeester is onlangs vervangen van Jurgen in Marcel. Voor de vervanging van de voorzitter worden momenteel de gesprekken gevoerd. Bovengetekende verlaat eind van het jaar de Reeshof en daarmee automatisch de wijkraad. Voor de vervanging van onze secretaris Ineke zoeken we met spoed een nieuwe kandidaat. Ineke heeft haar secretariële werkzaamheden al erbij neergelegd. Heb jij interesse? Kijk op onze site of vul het contactformulier in. 

Wil jij iets betekenen in jouw buurt? Heb je een thema dat je aangrijpt? Woon je in de Reeshof? Jij kunt gewoon aansluiten bij de wijkraad. Je neemt tweewekelijks deel aan de vergadering. Niet uit persoonlijk eigenbelang, maar voor een brede doelgroep wil jij je inzetten. Je neemt gezamenlijk beslissingen en je bepaalt zelf hoe lang je je aansluit bij deze wijkraad. Wij rekenen op enthousiaste en breed geïnteresseerde deelnemers. Dat verwachten we ook van de huidige leden.