Inspraakprocedure

Door Erik Groels

oktober - 1017

Komende maand is spannend voor de Reeshof. Dit geldt niet alleen voor de bewoners in de Reeshof, maar ook voor de bedrijven op Vossenberg en zelfs voor bewoners buiten de Reeshof. Binnenkort wordt door het ministerie besloten wat er in het Wilhelminakanaal met sluis II staat te gebeuren, maar voordat wordt gekozen om de sluis te verwijderen zodat de klasse IV schepen sneller door het kanaal kunnen of de sluis te herbouwen om de waterstand gelijk te houden, dient de hiervoor geldende procedure eerst volledig gevolgd te worden.

Naast een weloverwogen keuze, een uitermate serieuze aanpak betreft de procedure en een zorgvuldige besluitvorming, dienen alle stappen juist doorlopen te worden. Zonder inspraakprocedure voor bewoners en omliggende bedrijven is daar helaas geen sprake van. Alleen informeren van betrokkenen en belanghebbenden is niet voldoende. Men mag gezien de ernst van de gevolgen geen steek laten vallen en tot op heden zijn de bewoners en bedrijven in het gebied, gelegen nabij sluis II, nog niet conform de inspraakregels betrokken in het proces.

Wijkraad verwacht van de gemeente/Provincie/Rijk voorafgaand aan een besluit met een dergelijke impact op kort termijn een inspraakprocedure en een inspraakrapportage van de besluitvormingsprocedure. Een besluit zonder inspraak is namelijk in strijd met de wetgeving waar alle bestuurslagen (zowel gemeente, Provincie als het Rijk) aan dienen te voldoen. Dus vragen wij vriendelijk om hieraan te voldoen. Vanaf 2015 is het stopzeten van de werkzaamheden aan het kanaal zorgvuldig stil gezet en hiermee verwachten we dat de laatste stappen in de procedure ook correct worden uitgevoerd. Voor de bewoners in de Reeshof is het daarom dus een spannende periode!